THE เทพเจ้ากวนอู DIARIES

The เทพเจ้ากวนอู Diaries

The เทพเจ้ากวนอู Diaries

Blog Article

‘โรคติดเชื้อข้ามสายพันธุ์’ ระบาดง่ายขึ้น เพราะ ‘ภาวะโลกร้อน’

 ศาลกวนอู คลองสาน หนึ่งในตำนานศาลเจ้าที่เก่าแก่

เบื้องหลังความสำเร็จ 'เบลล่า ราณี' ทั้งอดทน ฝึกฝน เฝ้ารอ จนถึงวันที่ส่องแสง

กวนกงเย่ตู๋ (关公夜读) หรือ กวนอูอ่านตำรายามราตรี

ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์แล้วดูวรรณกรรมสามก๊กประกอบด้วย ในสามก๊กบอกว่าพอกวนอูเสียชีวิตโจโฉ ซุนกวนก็ยกย่อง ประชาชนก็ยกย่อง”

เทพเจ้ากวนอูคือใคร มีประวัติอย่างไร มีกี่ปาง

เวลาผ่านไปนานเข้า กวนอูไม่ได้เป็นเทพในลัทธิขงจื๊อ ความเชื่อในลัทธิเต๋าก็ผนวกการบูชากวนอูเข้ากับธรรมชาติสิ่งศักดิสิทธิ์ แม้กระทั่งพุทธศาสนาก็ผนวกรวมกวนอูเข้าไปในความเชื่อทางพุทธศาสนาด้วย วัดจีนใหญ่ๆจะตั้งกวนอูเป็นสังฆารามโพธิสัตว์ เป็นผู้คุ้มครองอารามทางพุทธศาสนา

ชื่อมงคล ผู้หญิงและผู้ชาย เกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่อตามวันเกิดแบบไหนให้มงคล

ภาพแห่งกวนอูในฐานะของเทพเจ้าแห่งสงคราม จึงเป็นสัญลักษณ์สิริมงคลในความหมายของการต่อสู้ชิงชัย และมักสวมชุดเกราะห้ามังกรพร้อมง้าวมังกรเขียวงานศิลปหัตถกรรมเกี่ยวกับกวนอูจึงมีรูปแบบ และลักษณะที่ไม่เหมือนกัน และได้รับการกราบไหว้บูชาในความหมายที่แตกต่างกันไปด้วย คือ

ศรัทธาความเชื่อ “ศาลเจ้าพ่อกวนอู” จาก การศึกษาพบว่า มีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อในเทพเจ้าจีนและความเชื่อในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ภายในศาลเจ้านอกจากจะมีรูปเคารพเทพเจ้าจีนแล้ว ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วย นอกจากนั้นยังมีการประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญตามประเพณีไทย

มีคำกล่าวว่า ออกเรือเดินทะเลสิบครั้งอาจล่มสักเจ็ดครั้ง การนำความกล้าหาญของกวนอูมาเป็นสิ่งยึดมั่นนำความซื่อสัตย์มายึดเหนี่ยวว่าจะไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอน ไม่ทำอะไรผิดทำนองคลองธรรม ด้วยเหตุนี้จึงยึดมั่นในคุณธรรมของกวนอู” ปัญญภัทร อรรถาธิบาย

“กวนกงเย่ตู๋ (关公夜读)” หรือ เทพเจ้ากวนอู “กวนอูอ่านตำรายามราตรี” เป็นรูปกวนอูในท่าอ่านตำรา มือหนึ่งถือตำราหนังสือม้วนพับไว้อีกมือหนึ่งจะลูบเคราในลักษณะท่วงท่าสมาธิ ระหว่างการอ่านตำรา ดังนั้น การวางรูปเคารพกวนอูในลักษณะแบบนี้ จะเป็นเคล็ดในความเชื่อว่า หากตั้งไว้ ณ ตำแหน่งของการศึกษาตามหลักฮวงจุ้ยแล้วก็จะทำให้ประสบชัยชนะในการศึกษาเล่า เรียนและสามารถสอบแข่งขันเข้ารับราชการได้ดั่งใจปรารถนา 

เมื่อเข้ามาภายในศาลเจ้ากวนอู คลองสาน เราจะพบป้ายจารึกอักษรจีนโบราณมีใจความว่า “ศาลนี้บูชากวนอู บูชาความซื่อสัตย์มีคุณธรรมรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูง นี่คือเนื้อแท้ของการบูชากวนอูที่คนโบราณบูชา

“เทพเจ้ากวนอู” ถือเป็นเทพเจ้าศาสนาเต๋า ทั้งยังเป็นเทพที่มีลักษณ์พิเศษเพราะเทพเจ้ากวนอูยังเป็นเทพเจ้าในศาสนาพุทธอีก เนื่องจากในสมัยสามก๊ก กวนอูเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีความกล้าหาญและเก่งในการทำสงคราม คนจีนจึงยกกวนอูเป็นเทพเจ้าหลังจากเสียชีวิตไป

แน่นอนว่า...ชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมากจึงนิยมยกย่อง “เทพเจ้ากวนอู” เป็น “เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง”

Report this page